Shae

  • 5'10"
  • 32"
  • 25"
  • 34"
  • 9
  • 8
  • Blonde
  • Blue